Vykdome inovacinę veiklą

UAB „IDEA inc.”, gavusi paramą pagal priemonę „Inočekai LT”, skirtą inovacinę veiklą vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, įvykdė projektą „IŠMANIOSIOS VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS TECHNINĖ GALIMYBIŲ STUDIJA”, kurio metu buvo bendradarbiaujama su Vilniaus Gedimino technikos universitetu.

Pagrindinis projekto tikslas buvo ištirti galimybes dėl vaizdo stebėjimo sistemos sukūrimo naudojant išmaniųjų televizorių platformą ir pažangius vaizdo analizės metodus, leisiančius minimizuoti sugeneruotų iš vaizdo klaidingų pavojaus signalų
skaičių..

Siekiama, kad remiantis projekto metu išspręstais neapibrėžtumais sukurta pridėtinė vertė, leis rinkai pasiūlyti inovatyvias paslaugas, sietinas su multimedijos technologijomis.

Projektas buvo finansuojamas pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ įgyvendinimą visuotinės dotacijos būdu.